Passa al contenuto

Brødrene på Uglegaarden (1967)

La disponibilità del contenuto è valida per Stati Uniti.
La disponibilità di servizi e contenuti può variare per -.

Informazioni su Brødrene på Uglegaarden

Et sted på Fyn, hvor de levende hegn omkranser de bugnede marker, ligger Uglegaarden. Det er den største og rigeste gård i sognet, og den ejes af enken Dora og hendes tre brovtende stedsønner Karl, Viggo og Thomas. Deres faste tilholdssted er landsbyens kro, hvor kropigen Sara må finde sig i deres grovkornede tilnærmelser. De tre brødre har store planer med den lille nabogård Mosegaarden. De har opdaget, at under Mosegaardens magre marker og høje skrænter findes rågrus i store mængder. Chr. Thorup, der ejer stedet, har belånt gården til langt op over skorstene. Nu venter Uglegaards-brødrene bare på det rigtige tidspunkt til at overtage Mosegaarden. Men da Thourps søn, Henrik, uventet dukker op på Mosegaarden, bliver der kastet grus i de tre brødres skumle planer.

Where can you watch Brødrene på Uglegaarden online?

Film suggeriti

The Streamable uses the TMDb API but is not endorsed or certified by TMDb.